5 valkuilen bij selectie cloudleverancier

Het aanbod van clouddienstverleners is enorm. Bovendien bieden ze allemaal ongeveer dezelfde beloften zoals flexibiliteit, schaalbare diensten en lage kosten. Het is daarom belangrijk om selectief te zijn. Ict- en clouddienstverlener Proact zet vijf valkuilen op een rij.

1. Kiezen voor een onervaren partij

‘De cloudmarkt is een markt met veel kaf tussen het koren. Dat kaf is relatief eenvoudig vast te stellen door een cloudleverancier een aantal kritische vragen te stellen’, adviseert de dienstverlener.

Vragen die voor het sluiten van een overeenkomst gesteld moeten zijn: Hoeveel klanten heeft de clouddienstverlener en hoe groot zijn die organisaties? Kan de dienstverlener naast het monitoren van complexe apparatuur ook gecertificeerd beheren en ondersteunen? Welk percentage van de klanten verlengt het contract? Welke onderaannemers zijn betrokken? Bestaat het bedrijf over vijf jaar nog?

2. Cloudleverancier biedt onvoldoende beveiliging en compliancy

Ga vooraf na of beveiliging en compliancy voldoet aan de eisen die voor jouw organisatie gelden. Een belangrijke vraag is of en hoe de leverancier kan inspelen op nationale of Europese regelgeving.

3. Geen kennis van legacy en specifieke bedrijfsprocessen.

Veel cloudaanbieders hebben geen kennis van legacysystemen. Dat zijn verouderde ict-systemen die niet meer door de oorspronkelijke makers worden ondersteund, maar nog wel een belangrijke rol spelen in de bedrijfsvoering. Ook specifieke kennis van bedrijfsprocessen ontbreekt vaak. ‘Dat kan leiden tot twee gescheiden omgevingen, waardoor een organisatie de verwachte efficiëntieverbetering niet realiseert’, waarschuwt de dienstverlener.

4. Terugschroeven clouddiensten niet mogelijk

Volgen de dienstverlener is een veelvoorkomende valkuil dat partijen in zee gaan met een cloudleverancier die in de praktijk geen moeite heeft met opschalen, maar wel met terugschroeven. ‘Zodra er minder capaciteit nodig is, leidt dat dan niet direct tot lagere kosten. Dat betekent dat een organisatie niet profiteert van de beloofde flexibiliteit van de cloud’, aldus de dienstverlener.

5. Geen exitstrategie

Kiezen voor een partij die geen heldere exitstrategie hanteert is volgens Proact ook een veelvoorkomende valkuil. ‘Overstappen wordt daardoor onnodig complex. Dat betekent dat klant en cloudleverancier tot elkaar veroordeeld zijn. Het overstappen naar een andere dienstverlener wordt dan een complexe zaak en beperkt een klant sterk in zijn keuzevrijheid.’

‘Wees Selectief’

‘Het kiezen van de juiste cloudaanbieder is belangrijker dan veel bedrijven denken. Cloud lijkt een commodityproduct te worden, maar wie echt wil profiteren van deze technologie, doet er goed aan heel selectief te zijn en deze te laten aansluiten bij de specifieke karakteristieken van een organisatie’, licht Lucas den Os, managing director van Proact tot slot toe.

Lees ook

 

Beeld: Stéfan via Flickr