Wat levert het nieuwe werken op? De interessantste cijfers op een rij

Het nieuwe werken is inmiddels aardig ingeburgerd. Maar wat levert het bedrijven op? Met deze cijfers overtuig je iedereen van het belang van mobiel werken.

Vier jaar geleden voorspelden milieuorganisatie Natuur & Milieu en PwC dat het nieuwe werken in 2015 onze maatschappij zo’n 2 miljard euro aan baten zou opleveren als één op de vijf werknemers een dag per week thuis zou werken.

Intussen werkt 54 procent van hen één tot twee dagen per week thuis, en werkt 56 procent van de Nederlandse organisaties (deels) volgens de principes van het nieuwe werken. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015.

Kortom, het nieuwe werken hoort erbij. Maar levert het ook echt zoveel op als we in 2011 dachten? De voordelen op een rij:

Werknemers zijn zeer positief

Een goed voorbeeld is ABN Amro. De bank startte in 2009 met het driejarige programma Het Nieuwe Werken, waarmee het zo’n 15.000 medewerkers bereikte. Driekwart van de werknemers was na deze pilot zeer positief over het bepalen wanneer en waar de werkdag begint, over de vrijheid in het bereiken van de doelstellingen en de betere mogelijkheden om de klant goed te kunnen bedienen.

Blijven ontwikkelen

Inmiddels is het nieuwe werken goed ingebed in de organisatie. Dat betekent niet dat het project ‘af’ is. Zo ontwikkelde de bank onlangs een speciale app om mobiel te kunnen werken en introduceerde flexwerkplekken waar medewerkers hun laptop direct kunnen inpluggen. Verder blijft ABN Amro het intranet optimaliseren en de werkplekken verder flexibiliseren met behulp van nieuwe technologische toepassingen.

Kostenbesparing

Voor ABN Amro was kostenbesparing een belangrijke reden om het nieuwe werken in te voeren, ze reduceerde er namelijk een flink aantal vierkante kantoormeters mee. En de bank is niet de enige die op de kleintjes let. Kostenbesparing is veruit de belangrijkste reden voor organisaties om het nieuwe werken in te voeren. Vooral voor grotere bedrijven.

Volgens Sustel, een Europees project dat de economische en sociale impact van telewerken onderzocht, zou het in ieder geval de helft aan kantoorruimte per thuiswerker schelen. Dat is misschien wel heel veel. Maar verschillende bedrijven hebben de afgelopen jaren cijfers bekendgemaakt. HP bespaarde bijvoorbeeld enkele jaren geleden 8 miljoen euro door twee kantoorpanden in Nederland samen te voegen en tegelijkertijd het nieuwe werken in te voeren.

Lager ziekteverzuim

En ook Microsoft heeft in Nederland een dergelijke kostenbesparing doorgevoerd. Door de invoering van het nieuwe werken had het bedrijf nog maar 11 vierkante meter per FTE nodig in plaats van 17 vierkant meter. Ze bespaarden bovendien 500.000 euro aan interne verhuiskosten. Verder daalden de kosten voor woon- en werkverkeer en nam het ziekteverzuim bij Microsoft af met een kleine 5 procent.

Minder werkplekken

Zorgverzekeraar Univé fuseerde met VGZ, IZA en TRIAS in UVIT en de 1.100 medewerkers kregen een nieuwe standplaats op een kantoor in Arnhem, waarbij ze ook flexibel moesten gaan werken. Waar in de oude situatie elke werknemer 1,2 werkplek tot zijn beschikking had, werd dat nu 0,8 werkplek. Dit leverde UVIT een besparing op in benodigd vloeroppervlak van 45 procent in vergelijking met de oude situatie.

Miljoenen autokilometers besparen

Verder is meer thuiswerken goed voor het milieu. Het besparingspotentieel op broeikasgasuitstoot is best groot, blijkt uit een berekening van Ecofys. Als iedereen één tot twee dagen thuiswerkt en 20 procent van de zakelijke afspraken wordt vervangen door teleconferenties, dan vermijden we met zijn allen 1,3 en 1,7 Megaton aan CO2 uitstoot op jaarbasis.

En ook hier geven sommige Nederlandse bedrijven al aan op de goede weg te zijn. Zo heeft KPN dankzij het nieuwe werken miljoenen autokilometers bespaard, gelijk aan 2,8 kiloton CO2. En Microsoft bespaart 30 procent aan CO2 uitstoot per werknemer.

Verhoogde productiviteit

En ook op personeelszaken kan het nieuwe werken voordelen opleveren. Het verbetert immers de productiviteit van de werknemers, blijkt uit meerdere onderzoeken. Sinds de invoering ervan doet Vodafone hetzelfde werk met 18 procent minder mensen.

Essent concludeerde een paar jaar geleden dat de overstap naar hun programma @nders werken zorgde voor een verhoging van de productiviteit van 10 tot 15 procent. Juist omdat medewerkers meer regie hebben over hun eigen agenda en hun werkdag efficiënter kunnen indelen.

Bij Microsoft is dankzij het nieuwe werken de hoeveelheid e-mails met 30 procent afgenomen en is de arbeidsproductiviteit per werknemers met 28 minuten per persoon per dag gestegen.

Productiever en tevredener personeel

Uit Amerikaanse onderzoek blijkt dat thuiswerkers 27 procent productiever zijn op de dagen dat zij thuiswerken. Voor dit onderzoek zijn ook Nederlandse werknemers geïnterviewd, daarvan zegt 69 procent productiever te zijn geworden.

En niet geheel onbelangrijk: het heeft een positieve invloed op het welzijn van je medewerkers. 64 procent zegt meer energie te hebben gekregen dankzij het nieuwe werken, 88 procent heeft er meer vrijheid door gekregen en 66 procent vindt het werk plezieriger geworden. Een mooie deal dus. Kosten besparen én meer tevreden personeel.

Lees ook