Duurzaamheid is een keuze

Flexibel werken en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaan goed samen. Toch hebben lang niet alle bedrijven de overstap al gemaakt. Hoe komt dat, en wat is nodig om bedrijven te laten inzien dat duurzaam ondernemen op de lange termijn de verstandigste keuze is?

De uitdaging bij MVO is om een goede balans te vinden tussen het milieu, het welzijn van je eigen mensen en de maatschappij en de effecten van je bedrijfsactiviteiten op de directe omgeving. Als bedrijf kun je duurzaam ondernemen door bijvoorbeeld te investeren in groeikansen voor je personeel, je in te zetten voor mensenrechten of een deel van de winst te investeren in de sponsoring van maatschappelijke initiatieven.

Ook kun je als organisatie kijken naar hoe bepaalde bedrijfsprocessen efficiënter en milieuvriendelijker ingericht kunnen worden. Een overstap op flexibel werken speelt hierbij een belangrijke rol, aldus Andy van den Dobbelsteen, professor Climate Design & Sustainability aan de TU Delft.

‘Flexwerken leidt tot minder mobiliteit en vraagt om minder kantoorruimte, waardoor kantoren kleiner kunnen en daarmee minder materialen en energie gebruiken.’ Medewerkers die vaker locatie- en tijdonafhankelijk werken, maken bovendien minder zakelijke kilometers en stoten minder CO2 uit.

Wat betreft duurzaamheid binnen het bedrijfsleven valt nog veel winst te behalen, vindt Van den Dobbelsteen. ‘We moeten allemaal CO2-neutraal worden, klaar zijn voor een veranderend klimaat en onderdeel worden van de circulaire economie. Maar ik ken nog geen bedrijf dat aan alle drie voldoet.’

Stimulans

Ondanks de voordelen van flexwerken – denk ook aan een lager ziekteverzuim en meer mogelijkheden voor werknemers met een arbeidsbeperking – zijn veel organisaties nog níet overgestapt. ‘Veel mensen en bedrijven vrezen voor een verlies aan status, ruimte, stress et cetera. Soms is dat laatste ook zo, want flexwerken werkt niet bij alle kantoorfuncties. Maar voor de meest organisaties biedt flexwerken veel voordelen. Die zie je echter pas als je het een tijdje doet.’

Volgens Van den Dobbelsteen zijn er verschillende manieren om bezwaren weg te nemen en flexwerken te stimuleren. ‘Allereerst zijn goede voorzieningen natuurlijk essentieel. Denk aan een snelle verbinding met kantoor en een goede werkplek thuis of elders. Bied op kantoor een goede variatie aan ruimten, voor concentratiewerk, groepswerk, (in)formeel overleg, hotdesking en ga zo maar door. Flexwerken op kantoor is meestal een grote verbetering als het goed wordt uitgevoerd, dus niet alleen groepsruimten met gedeelde bureaus om ruimte te besparen. Dat werkt niet.’

Blijf meten

Voor bedrijven die duurzamer willen werken, maar geen idee hebben waar te beginnen, heeft Van den Dobbelsteen een aantal tips. ‘Start met duurzaamheid te monitoren: hoeveel energie gebruik je, hoeveel water, hoeveel kantoormateriaal, hoeveel mobiliteit gebruikt je personeel, wat is je CO2-uitstoot nu? Vergelijk dat met andere bedrijven en start dan met het maken van een actieplan. Blijf meten, verantwoord het en laat het in het bedrijf zien, zodat iedereen eraan meedoet. Ook zijn er genoeg externe adviseurs die je op weg kunnen helpen.’

Bij duurzaam ondernemen speelt tot slot de keuze voor ICT een belangrijke rol. ‘Met de juiste technologie kun je alles bemeteren en overal inzien. Door Internet of Things-apparatuur te implementeren, kun je realtime monitoren en snel bijsturen als bijvoorbeeld een hoog energiegebruik optreedt. Belangrijk is te kiezen voor (mobiele) devices die circulair – duurzaam en repareerbaar – zijn. Dat is vaak helaas nog niet het geval.’

Meer tips hoe je flexibel werken introduceert? Download de gratis whitepaper ‘Creëer een moderne én veilige werkplek‘. Lees ook: