Hoe HP streeft naar sustainable impact

Van scherp toezicht op toeleveranciers tot uitgebreide programma’s voor hergebruik en recycling: HP maakt actief werk van duurzaamheid en sustainable impact. “Ook onafhankelijke partijen roemen onze inspanningen.”

Al sinds de oprichting heeft HP oog voor de wereld om ons heen. Als een van de eerste elektronicabedrijven maakt het bedrijf sinds 1992 actief werk van een eigen milieu-ontwerpprogramma (Design For Environment – DFE), waarbij uitgangspunten als hergebruik en een spaarzaam gebruik van grondstoffen al in de ontwerpfase een belangrijke rol krijgen.

Maar het bedrijf doet méér. De duurzaamheidsstrategie van HP heeft onder meer betrekking op duurzame consumptie en productie, de aanpak van klimaatverandering, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, goed onderwijs, en veilige en duurzame steden.

Tekst gaat verder onder deze video waarin je ziet hoe de circulaire economie er in de praktijk uitziet bij HP print. 

Kinderarbeid voorkomen

Centraal in HP’s strategie staan de zogenoemde Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), die bijdragen aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden.

Ook voor toeleveranciers in de keten legt HP de lat hoog. Via audits en praktijkbezoeken houdt HP scherp toezicht op zaken als de gezondheid van werknemers en veilige werkomstandigheden.

Speciale aandacht is er voor kinderarbeid; toeleveranciers die zich hier schuldig aan maken, kunnen rekenen op vergaande maatregelen, zoals nadere (onafhankelijke) inspecties en – bij weigering om zaken daadwerkelijk te verbeteren – beëindiging van het contract.

Sustainable impact

De duurzaamheidsstrategie, die leunt op de drie duurzaamheidspijlers Planet, People en Community, past volgens HP’s Sustainability Specialist Benelux Manuel Sosa Skrainka perfect binnen het DNA van het bedrijf.

“Inmiddels hebben we de lat nóg iets hoger gelegd voor onszelf”, zegt hij. “We willen niet langer volstaan met de zweem van duurzaamheid. In plaats daarvan willen we komen tot échte sustainable impact voor bedrijven, consumenten en de maatschappij.”

Energiezuinige printers

Een van de concrete gebieden waarop HP zich in dat opzicht richt, is printen en alles wat daarbij komt kijken. Al decennialang investeert HP in het energie-efficiënter maken van zijn printers, schetst Sosa Skrainka. “In dat opzicht hebben we flinke slagen gemaakt; sinds de jaren 80 zijn onze apparaten steeds sneller én energiezuiniger geworden.”

Maar ook op andere vlakken zoekt HP voortdurend naar innovatieve manieren om de carbon footprint van zijn printers te verkleinen, vervolgt Sosa Skrainka.

“Zo bieden we binnen onze EcoSMART-lijn tegenwoordig tonercartridges aan met een lagere smelttemperatuur van de inkt. Doordat het apparaat minder hoeft op te warmen om tot goed resultaat te komen, ligt het energieverbruik een stuk lager dan bij eerdere modellen.”

Forest Positive

Deze tonercartridges met lagere smelttemperatuur vallen binnen de kaders van de HP-brede programma’s Nul Ontbossing en Forest Positive, die als doel hebben om uiterlijk in 2020 de impact van de productie van printers en papier te beperken.

“Ons doel was om ontbossing door HP-printerpapier en papieren verpakkingen tot nul terug te brengen. Dat doel hebben we onlangs, ruim een jaar eerder dan gepland, voor papier behaald.”

Managed Print Services

Ook HP’s Managed Print Services-programma – waarbij klanten volledig worden ontzorgd op het vlak van printen – zorgt volgens Sosa Skrainka voor minder uitstoot en energieverbruik.

Verder blijft HP investeren in zijn bestaande reparatie-, hergebruik via ITAD services- en recyclingprogramma’s voor producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Sosa Skrainka: “Zo bestaan onze HP Tango printers voor minstens 30 procent uit gerecycled plastic.”

Abonnementsdienst

Andere trend die bijdraagt aan de duurzaamheidsstrategie van HP is het gegeven dat steeds meer klanten volgens Sosa Skrainka kiezen voor een abonnementsdienst voor computing (Device-as-a-Service, kortweg DaaS).

“Klanten krijgen daarbij de garantie van een bepaalde uptime of output, in de prettige wetenschap dat apparaten aan het einde van hun levensduur op een professionele manier worden ontmanteld en dat er wordt gekozen voor de juiste end of life-optie.”

Inmiddels biedt HP DaaS-oplossingen aan voor laptops, desktops en tablets. “Voordeel voor de klant is dat die er geen omkijken meer naar heeft. Dankzij voortdurend preventief onderhoud presteren apparaten altijd zo optimaal en energiezuinig mogelijk.”

Erkenning duurzaamheid

Deze inspanningen werpen duidelijk hun vruchten af. Zo is HP leider in Quocirca’s nieuwste duurzaamheidsrapport (juni 2022). De bedrijven rechtsboven in onderstaande grafiek zijn leiders op het gebied van duurzaamheid in de printindustrie en tonen een sterke visie en toewijding aan het terugbrengen van hun footprint. HP loopt voor op de concurrenten met onder andere acties die ervoor moeten zorgen dat het bedrijf al tegen 2030 CO2-neutraal onderneemt.

Quocirca Sustainability Landscape 2022 for sustainable impact by HP print

HP komt hier dus als beste uit de bus. Het onderzoeksbureau heeft bij het bepalen van de ranking gekeken naar:

  • Strategie: de algemene duurzaamheidsstrategie en toezeggingen, evenals de duurzaamheidsstrategie en visie voor printactiviteiten.
  • Bekendheid: de merkperceptie met betrekking tot duurzaamheid (opgehaald bij een ander trendonderzoek)
  • Aanbod: de volledigheid van het aanbod, waarbij vooral gelet is op bredere, op duurzaamheid gerichte diensten voor klanten die verder gaan dan hardware-energie-efficiëntie en recyclingprogramma’s.

Erkenning van EPEAT

En in 2020 ontving HP erkenning van EPEAT, een Amerikaans keurmerk voor elektronische apparatuur met drie milieuniveaus: Bronze, Silver en Gold. Het EPEAT-label garandeert dat een apparaat zuinig is en aan andere duurzaamheidseisen voldoet.

Daarbij weegt EPEAT (een initiatief van de Amerikaanse non-profit organisatie Green Electronics Council) onder meer het milieu- en het sociaal beleid van de producent, de herbruikbaarheid en mogelijkheid voor upgrades mee.

HP is de eerste pc-fabrikant met erkenningen op Gold- en Silver-niveau, vertelt Sosa Skrainka. ‘Een tastbaar bewijs dat we op de goede weg zijn.’

Plannen om over te stappen op flexibel werken en MVO meer aandacht te geven? Ga goed voorbereid te werk met het gratis stappenplan voor het implementeren van mobiel werken. Er is een versie beschikbaar voor de big bang-implementatie (download hier) en een variant voor de gefaseerde overgang (download hier). Lees ook: