HP: ‘duurzaamheid is een belangrijke kernwaarde’

Planet, People en Community: dat zijn de 3 pijlers onder de duurzaamheidsstrategie van HP. Aanhakend bij de duurzaamheidsdoelen van de VN investeert het bedrijf wereldwijd in zaken als recycling, diversiteit én mobiel werken.

De afgelopen decennia maakte HP actief werk van recycling, van de ontwikkeling van nieuwe, energie-efficiënte apparatuur, en van aandacht voor diversiteit en voor de gemeenschap. Duurzaamheid is ook zeker geen nieuw fenomeen binnen het bedrijf, vertelt Manuel Sosa, Sustainability Specialist Benelux.

‘Al sinds de oprichting van HP in de jaren 30 is duurzaamheid een belangrijke kernwaarde. Zo was HP in 1987 het eerste IT-bedrijf dat actief werk maakte van de recycling van hardware. En in 2011 waren we de eerste partij die officiële cijfers publiceerde over zijn global carbon footprint.’

Duurzame ontwikkeling

Zeker nu wereldbevolking snel in omvang toeneemt (met naar verwachting bijna 10 miljard aardbewoners in 2050 en – daaruit voortvloeiend – een sterk stijgende vraag naar energie en water), groeit volgens Sosa de behoefte aan bedrijven als HP die actief hun verantwoordelijkheid nemen.

In het Sustainable Impact Report 2017 schetst HP de contouren van zijn duurzaamheidsstrategie. Uitgangspunt vormen de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties. Die hebben onder meer betrekking op duurzame consumptie en productie, de aanpak van klimaatverandering, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, goed onderwijs, en veilige en duurzame steden.

Onderwijsprogramma’s

HP vertaalde die 17 doelen naar beleid op drie pijlers, namelijk Planet, People en Community, schetst Sosa: ‘Om met die laatste pijler te beginnen: HP ontwikkelt laagdrempelige, energie-efficiënte technologie, die bij uitstek inzetbaar is binnen het onderwijs in ontwikkelingslanden. Ook hebben we – in lijn met onze doelstelling om in 2025 betere leerresultaten voor 100 miljoen mensen mogelijk te maken – wederom geïnvesteerd in onderwijsprogramma’s in ontwikkelingslanden en voor vluchtelingen.’

‘Op die manier dragen we wereldwijd bij aan de duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen. Daarnaast steken onze medewerkers ook actief de handen uit de mouwen: wereldwijd besteedden we in totaal jaarlijks meer dan 89.000 uur aan vrijwilligerswerk.’

Diversiteit bevorderen

Binnen de tweede pijler, People, draait het volgens Sosa vooral om het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. ‘Het aantal vrouwen in een leidinggevende functie is gestegen van 21,7 procent in 2015 naar 28,2 procent afgelopen jaar. Ook bestaat ons executive leadership-team voor 21 procent uit ondervertegenwoordigde minderheden, die zeven verschillende landen vertegenwoordigen. Alleen al hier in Nederland herbergt HP 35 verschillende nationaliteiten.’

Hergebruik

Ook binnen de pijler Planet ten slotte zette HP flinke stappen, schetst Sosa. ‘De aan onze bedrijfsactiviteiten gerelateerde broeikasemissies hebben we met 35 procent teruggedrongen. Ook stoten onze apparaten 33 procent minder emissies uit. Daarnaast maakten we ook afgelopen jaar actief werk van hergebruik: we gebruikten meer dan 18.000 ton aan gerecycled plastic in onze producten en recycleden sinds begin 2016 meer dan 270.000 ton aan hardware.’

Levensduur verlengen

Zeker sinds de jaren 80 zijn de apparaten van HP in rap tempo energie-efficiënter geworden, blikt Sosa terug. ‘Gebruikte een HP LaserJet-printer in 1984 nog 586 kilowattuur per jaar – bij een snelheid van 8 pagina’s per minuut –, onze nieuwste generatie printers verbruikt nog maar 6 kilowattuur per jaar bij 30 pagina’s per minuut.’

Ook investeert HP volop in remanufacturing, schetst Sosa. ‘In 2017 hebben we wereldwijd 4,6 miljoen hardware-eenheden gerepareerd. Alles met het oog op verlenging van de levensduur. Ook hebben we uitgebreide reparatie-, hergebruik- en recyclingprogramma’s voor producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt.’

Product-as-a-Service

Daarnaast biedt HP steeds meer oplossingen aan op basis van Product-as-a-Service, schetst Sosa. ‘Met onze subsciption services, waarbij klanten gedurende de hele levensduur van een apparaat volledig worden ontzorgd, zorgen we voor een zo lang mogelijke levensduur en een zo efficiënt mogelijke inzet van devices. Ook waarborgen we het hergebruik of de ontmanteling na afloop van de gebruiksperiode.’

Mobiel werken

Al met al is HP op tal van fronten actief bezig met duurzaamheid. Uiteraard speelt ook mobiel werken een rol binnen het duurzaamheidsprogramma van het bedrijf, schetst Sosa. ‘Met onze steeds lichtere en energiezuinigere producten en oplossingen op dit vlak dragen we actief bij aan een duurzamere wereld.’

‘Maar ook intern stimuleren we onze medewerkers om te werken op plekken en op tijdstippen die hén uitkomen, en om gebruik te maken van mogelijkheden voor bijvoorbeeld video conferencing. Zo gaan we onnodige reisbewegingen tegen.’

Carbon footprint

Bedrijven die meer willen weten over hun eigen energieverbruik, kunnen daarvoor terecht op hp.com/go/carbonfootprint. Sosa: ‘Je kunt hier indicatief je eigen carbon footprint berekenen. Ook krijg je tips om de milieu-impact én de kosten van je organisatie op het gebied van computers en printers te verminderen. Handig voor elke organisatie die bewust bezig is met duurzaamheid en zijn eigen footprint.’

Plannen om over te stappen op flexibel werken en MVO meer aandacht te geven? Ga goed voorbereid te werk met het gratis stappenplan voor het implementeren van mobiel werken. Er is een versie beschikbaar voor de big bang-implementatie (download hier) en een variant voor de gefaseerde overgang (download hier). Lees ook: