Het nieuwe werken: BYOD, CYOD of COPE?

Hoe regel je een mobiel device voor je werknemers? Kies je voor BYOD, CYOD of COPE? Wat zijn de voor- en nadelen van deze opties?

Van wie is het device?

Na het besluit om mobiel te gaan werken, volgt automatisch de keuze voor de devices die dat mogelijk moeten gaan maken. Daarbij kan simpelweg gebruik worden gemaakt van de reeds bestaande capaciteit. Bijna elke volwassen Nederlander heeft tegenwoordig immers een geschikte smartphone, en in zeker een derde van alle huishoudens is tenminste één tablet voorhanden. Maar je kunt ook kiezen om devices van het bedrijf beschikbaar te stellen aan de medewerkers. De opties op een rij:

#1. BYOD

Het gebruik van eigen apparatuur,  BYOD oftewel Bring Your Own Device,  heeft als grote voordeel dat de medewerkers daar reeds vertrouwd mee zijn, en de ins en outs van het besturingssysteem kennen. Bovendien hoeft geen dure nieuwe apparatuur door het bedrijf te worden aangeschaft. Er kleven echter ook nadelen aan. Zo wordt het voor de IT-afdeling een grotere uitdaging om alle verschillende devices te managen.

Beveiligingsrisico’s

AdvertorialDe toekomst van het nieuwe werken

Het managen van een groot aantal verschillende mobiele devices kan met name leiden tot grotere beveiligingsrisico’s. Zo wordt het Android-besturingssysteem gebruikt door veel verschillende smartphone-fabrikanten, die het systeem allen op hun eigen manier hebben aangepast. Elke variant kent daardoor zijn eigen specifieke uitdagingen op beveiligingsgebied.

Juridische complicaties

In het geval van verlies, virus of een datalek roept het gebruik van een eigen device ook juridische complicaties op. Wie is er in een voorkomend geval bijvoorbeeld verantwoordelijk? En mag de onderneming zijn ict-beleid onverkort handhaven op privéapparaten? Zo is een van de mogelijke maatregelen in geval van diefstal bijvoorbeeld het op afstand wissen van de inhoud. Dat kan problemen opleveren als het gaat om het privébezit van de betrokken medewerker.

#2. CYOD

Om de kans op juridische-  en beveiligingscomplicaties te verminderen besluiten bedrijven vaak om de benodigde mobiele devices zelf aan te schaffen. Vaak wordt hierbij een lijst van mogelijk te gebruiken devices opgesteld waaruit de medewerkers kunnen kiezen. Deze variant heet dan ook Choose Your Own Device (CYOD), en is in feite een voorzetting van het aloude ‘laptop van de zaak’-scenario.

Voordelen CYOD

Bij CYOD draait de werkgever dus op voor de aanschafkosten, maar daar staan een aantal belangrijke voordelen tegenover. Doordat de werkgever in samenspraak met de IT-afdeling een lijst met te selecteren devices opstelt, kan die zelf bepalen hoeveel en welke devices beschikbaar worden gemaakt. Daarmee kan de werkdruk van het device-management in belangrijke mate worden beperkt.

#3. COPE

CYOD biedt de werkgever ook meer zeggenschap over het (gewenste) gebruik van het device. Zo kan het gemakkelijker overgaan tot het op afstand wissen van inhoud in geval van verlies of diefstal. Vanuit veiligheidsoverwegingen kan het ook bepalen dat het device niet wordt gebruikt voor privédoeleinden. Omgedraaid kunnen werkgever en medewerkers afspreken dat het device ook privé mag worden gebruikt. In dat laatste geval spreken we van Company-issued, Personally-enabled, oftewel COPE.

Meer lezen over BYOD, CYOD of COPE: