Het nieuwe werken, wat levert het op?

Wat levert het nieuwe werken op? En welke aannames blijken in de praktijk toch anders te liggen? De uitkomsten van twee onderzoeken over HNW op een rij.

Meer dan de helft van de organisaties werkt volgens de principes van Het Nieuwe Werken, blijkt uit onderzoek van het platform Over Het Nieuwe Werken. Voor werkgevers is het besparen van kosten een belangrijke reden om HNW in te voeren. 56 procent van de respondenten geeft aan dat besparen op de huisvesting nog steeds de belangrijkste reden is. ‘De behoefte om te besparen met HNW lijkt de afgelopen drie jaar alleen maar groter te zijn geworden’, stelt het platform dat sinds 2012 jaarlijks een nationale enquête houdt over het nieuwe werken.

Meer verantwoordelijkheid werknemers

[quote_box_right]Over de onderzoeken Het platform Over Het Nieuwe Werken rondde onlangs de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken af. Het onderzoek is uitgevoerd onder 5.300 respondenten die actief zijn op het gebied van hrm, facility en management. De centrale onderzoeksvraag was: wat heeft Het Nieuwe Werken opgeleverd? Ook arbeidsbemiddelaar voor financiële en administratieve professionals, Robert Half, peilde hoe het ervoor staat met Het Nieuwe Werken. Dat onderzoek is uitgevoerd onder 200 Nederlandse hr-managers.[/quote_box_right]

34 procent van de respondenten wil meer verantwoordelijkheid geven aan werknemers. 30 procent wil met HNW tegemoet komen aan de wensen van de werknemers. Verder worden ‘goed werkgeverschap’ (20 procent) en ‘het verhogen van productiviteit’ (17 procent) als reden genoemd om over te stappen op het nieuwe werken. Volgens 8 procent van de respondenten daarentegen levert invoering van mobiel werken helemaal niets op.

Minder verloop, meer motivatie

Onderzoekers van Robert Half benadrukken dat werknemers door flexibele werkuren gemakkelijker een evenwicht vinden tussen werk en gezin. ‘Hierdoor is de kans groot dat het personeelsverloop aanzienlijk zal verminderen. Dit kan op zijn beurt voor een domino-effect zorgen op het niveau van motivatie en betrokkenheid en dat is goed nieuws voor alle betrokken partijen.

Die veronderstelling lijkt te kloppen. Want uit de nationale enquête komt naar voren dat maar liefst 64 procent van de ondervraagde werknemers aangeeft meer energie in het werk te kunnen steken door HNW. 69 procent stelt productiever te werken, 88 procent ervaart meer vrijheid en 66 procent heeft nu meer plezier in het werk.

Samenwerking niet verbeterd

Er zijn ook uitkomsten die minder rooskleurig zijn dan voorstanders van HNW vaak doen voorkomen. Opvallend in de nationale enquête is bijvoorbeeld dat het nieuwe werken volgens de respondenten nog nauwelijks leidt tot betere samenwerking. Slechts 20 procent van de respondenten zegt dat de kwaliteit van samenwerking is verbeterd sinds de implementatie van het nieuwe werken. Bijna de helft vindt dat het niet is veranderd en een kleine 20 procent kan er nog niets over zeggen omdat het pas net is ingevoerd.

De respondenten van het onderzoek van Robert Half sluiten daarbij aan. 36 procent van de ondervraagden ziet een daling van de samenwerking als gevolg van HNW. 33 ziet een stijging en voor 32 procent maakt de overstap naar flexibel werken geen verschil voor de samenwerking met collega’s

Beleving is veranderd

Volgens de nationale enquête is de beleving van samenwerken wel veranderd. Bijna de helft (46 procent) van de respondenten is anders gaan samenwerken sinds het nieuwe werken is ingevoerd. ‘Er wordt meer gewerkt op basis van vertrouwen en output, mensen zijn meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor deadlines en hebben beter leren omgaan met tijd en productiviteit’, stellen de onderzoekers.

De respondenten geven aan dat ze bewuster de samenwerking zoeken met collega’s waarmee ‘de klus geklaard moet worden’, bewuster zoeken naar geschikte momenten van samenwerken en bewuster kijken naar het indelen van tijd en plaats. Ze geven aan dat agenda’s beter worden bewaakt en chats en videovergaderingen inmiddels normaal zijn geworden. Daarentegen nemen communicatie (38 procent), samenwerking (36 procent) en de mogelijkheid om leiding te geven (36 procent) volgens hr-managers juist meer af bij het nieuwe werken.

Wat is het effect van flexwerken op … ?
Stijging Daling Geen verandering
Productiviteit 52% 18% 31%
Creativiteit 41% 27% 33%
Communicatie 33% 38% 29%
Samenwerking 33% 36% 32%
Mogelijkheid om leiding te geven 27% 36% 39%

Bron: Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half onder 200 Nederlandse HR-managers

Betere balans

Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland: ‘Flexibele werktijden en thuiswerken zijn de voorbije jaren in het bedrijfsleven uitgegroeid tot zeer populaire concepten. Dergelijke flexibele arbeidsvormen – in de veronderstelling dat de functie zich hiertoe leent en dat het nodige ict-materiaal voorhanden is om thuis te werken – geeft medewerkers meer vrijheid om hun werk zelf in te delen wat positieve gevolgen lijkt te hebben voor de productiviteit en creativiteit.’ Volgens Renken is betere werk-privébalans ook steeds vaker een reden voor professionals om van baan te wisselen. ‘Dat verklaart ook waarom bedrijven hier meer en meer op inzetten.’

 Lees ook:

Of download de gratis whitepaper Stap in 7 stappen over op mobiel werken en laat je inspireren.