Security struikelblok bij steeds populairder wordend mobiel werken

Het zakelijke gebruik van mobiele devices neemt de komende jaren enorm toe in Europa. Belangrijk security struikelblok is de beveiliging tegen virussen, malware en andere bedreigingen. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.100 Europese IT-specialisten.

Volgens het onderzoek, waarvoor Redshift Research IT-beslissers in acht Europese landen ondervroeg, verwachten organisaties in 2020 vooral meer gebruik te maken van tablets (+ 20 procent) en 2-in-1 hybrids (+ 14 procent).

Ook het gebruik van smartphones (+ 11 procent)  en phablets (+ 5 procent) zal toenemen. In Nederland, waar Redshift ruim 100 IT-managers ondervroeg, stijgt het zakelijke smartphonegebruik zelfs naar verwachting naar 49 procent.

Angst voor BYOD

Ondanks de verwachting dat mobiele devices de kantoorruimtes in de nabije toekomst gaan opvullen, staan veel IT-managers nog steeds twijfelend of zelfs wantrouwend tegenover de zogenaamde ‘Bring Your Own Device’ (BYOD)-strategie.

Bij BYOD werkt het personeel met eigen smartphones, tablets en laptops. Van alle ondervraagde organisaties heeft liefst 70 procent op dit moment geen BYOD-beleid. In Nederland is dit percentage zelfs 78 procent.

BYOD als gevaar voor veiligheid

Daar komt nog bij dat organisaties die wel een BYOD-beleid hebben ingevoerd, dat vaak halfslachtig doen. Bij 41 procent van de relevante ondervraagden valt nog niet de helft van alle mobiele apparaten onder het beleid.

Belangrijkste struikelblok voor invoering van een dergelijk beleid zijn security-overwegingen. Bijna de helft van de ondervraagde Nederlandse IT-beslissers vreest dat BYOD de veiligheid van de organisatie in gevaar brengt.

Virussen en dataverlies belangrijkste risico’s

Als belangrijkste risico noemt ruim de helft van de ondervraagden de virussen en malware die via de persoonlijke devices op het bedrijfsnetwerk terecht kunnen komen. Daarnaast noemt een op de vijf respondenten ook het gevaar dat gevoelige bedrijfsinformatie kwijt kan raken of gestolen kan worden.

Opvallend is daarbij wel dat Nederlandse bedrijven het afgelopen jaar minder vaak (8 procent) dan hun Europese collega’s (9 procent) te maken hebben gehad met een inbreuk op de beveiliging.

Touchpoint Manager

Tijdens de bijeenkomst waar HP als opdrachtgever van het onderzoek afgelopen week de resultaten bekend maakte, vertelde de technologiegigant tevens meer over zijn eigen mobiliteitsstrategie.

Naast een serie nieuwe mobiele devices, maakte de firma ook de komst van een voor dit artikel relevante nieuwe softwaretoepassing bekend. Met de HP Touchpoint Manager maakt HP het veilig managen van mobiele devices van alle grote besturingssystemen (dus Windows, iOS én Android) een stuk eenvoudiger.

Verschillende mobiele devices managen

‘Bij de ontwikkeling van de Touchpoint Manager hebben we heel goed geluisterd naar onze klanten en partners’, aldus Paula Boersma van HP Nederland. ‘Die vinden het vaak lastig de steeds talrijkere, veelzijdigere en sneller vernieuwende mobiele devices efficiënt en veilig te managen.’

‘Om hun leven makkelijker te maken hebben we de stap genomen een toegankelijke cloud based oplossing voor alle grote besturingssystemen te ontwikkelen.’ In Nederland zal het gebruiksvriendelijke nieuwe managementsysteem voor mobiele devices in het derde kwartaal als pilot worden gelanceerd.

Paula Boersma HP
Paula Boersma van HP tijdens de presentatie.

Lees ook: