BYOD verliest terrein ten opzichte van CYOD

Veel bedrijven zijn nog huiverig om werknemers hun privé-devices zakelijk te laten gebruiken (BYOD). Het alternatief: CYOD, wint snel aan populariteit, blijkt uit onderzoek.

Recent onderzoek toont aan dat de helft van alle Engelse bedrijven inmiddels het Bring Your Own Device-principe heeft omarmt. De mogelijkheid voor werknemers om hun privé aangeschafte mobiele devices voor werkdoeleinden te gebruiken strandt echter nog regelmatig op bezwaren van de IT-afdeling.  Ook werknemers kiezen nu echter steeds vaker voor een door de werkgever aangeschaft mobiel apparaat.

Voordelen en bezwaren van IT

Het gebruik van eigen smartphones, tablets en andere ict-apparatuur, oftewel Bring Your Own Device (BYOD), heeft als grote voordeel dat de medewerkers daar reeds vertrouwd mee zijn, en de ins en outs van het besturingssysteem kennen. Bovendien hoeft geen dure nieuwe apparatuur te worden aangeschaft. Er kleven echter ook nadelen aan.

Zo blijkt uit onderzoek door de CompTIA, de Engelse ict-brancheorganisatie, dat invoering van BYOD met name blijft hangen op bezwaren van de IT-afdeling. Die hikt tegen het feit aan dat het managen van een groot aantal verschillende mobiele devices leidt tot grotere beveiligingsrisico’s.

Zo wordt het Android-besturingssysteem gebruikt door verschillende smartphone-fabrikanten die het systeem allen op hun eigen manier hebben aangepast. Elke variant kent daardoor zijn eigen specifieke uitdagingen op beveiligingsgebied.

Complicaties beveiliging en privacy

Daarbij roept BYOD in geval van verlies, virus of een datalek ook juridische complicaties op. Wie is er in een voorkomend geval bijvoorbeeld verantwoordelijk? En mag het bedrijf zijn ict-beleid onverkort handhaven op deze privéapparaten?

Zo is een van de mogelijke maatregelen in geval van diefstal bijvoorbeeld het op afstand wissen van de inhoud. Dat kan problemen opleveren als het gaat om het privébezit van de betrokken medewerker.

Huiverig voor BYOD

Daarom is een groot deel van de Engelse bedrijven nog huiverig om een BYOD-strategie te omarmen. Desalniettemin noemt de CompTIA de uitslagen ‘opvallend’. Mede omdat de populariteit van smartphone en tablet als belangrijkste gereedschap op de werkvloer de afgelopen jaren zeer sterk is toegenomen.

Tegelijk bevestigt ook 60 procent van de ondervraagde bedrijven dat haar medewerkers hun werkzaamheden niet langer alleen op kantoor verrichten, maar juist steeds vaker thuis of op locatie.

Marginale stijging BYOD-gebruikers

Het onderzoek door de CompTIA sluit aan op een onderzoek door marktonderzoeker IDC. Die concludeerde vorige maand dat 41 procent van Europese bedrijven aan het begin van 2014 geen plannen had om een BYOD-beleid in te voeren.

Dat percentage was slechts marginaal lager dan de 44 procent die aan het begin van 2013 hetzelfde antwoord gaven. Volgens John Delaney, die aan het hoofd staat van IDC’s European Mobility Team, blijft de populariteit in Europa daarmee sterk achter op het enthousiasme waarmee Amerikaanse bedrijven BYOD omarmen.

CYOD populairder

Tegelijk constateert IDC dat zowel bedrijven als werknemers steeds enthousiaster worden over de Choose Your Own Device (CYOD)-variant. Daarbij maakt het bedrijf een beperkte selectie uit het totaal aantal beschikbare mobiele devices, en laat de werknemers zelf kiezen uit deze selectie. Vervolgens schaft de werkgever de gekozen devices aan.

Voordelen CYOD

Begin 2014 gaf 37 procent van alle ondervraagde bedrijven aan dat zij binnen 18 maanden een CYOD-beleid willen gaan invoeren. Dat is ruim 10 procent meer dan het jaar ervoor.

Ruim 22 procent van de bedrijven gaf aan reeds met een CYOD-beleid te werken. Daarbij laten zij zich leiden door een aantal belangrijke voordelen die tegenover het opdraaien voor de aanschafkosten staan.

Beperkte werkdruk

Doordat de werkgever in samenspraak met de IT-afdeling een lijst met te selecteren devices opstelt, kan die zelf bepalen hoeveel en welke devices beschikbaar worden gemaakt.

Daarmee kan de werkdruk van het device-management in belangrijke mate worden beperkt. Daarbij biedt CYOD de werkgever ook meer zeggenschap over het (gewenste) gebruik van het device.

Enthousiasme onder werknemers

Volgens Delaney is het gedeelde enthousiasme van de Europese werknemers te verklaren door het feit dat hun werkgevers veel vaker de meest populaire mobiele devices in hun selectie betrekken.

‘Als je je favoriete smartphone ook gratis van je bedrijf kunt krijgen, vervalt de voorkeur voor het zelf aanschaffen van een telefoon’, aldus Delaney. ‘De trend die wij signaleren is dat die in Europa steeds vaker door de werkgever zullen worden aangeschaft.’

Tablet van de zaak in opkomst

Uit het onderzoek door de CompTIA blijkt dat in 85 procent van de gevallen waarbij een Europees bedrijf zijn werknemers een mobiele device geeft het gaat om een smartphone. In 63 procent van de gevallen verstrekt het bedrijf echter ook tablets. Daarmee loopt de tablet snel in op de laptop.

‘Wij verwachten dat smartphones en tablets de werkvloer in de komende jaren gaan domineren’, aldus een CompTIA-onderzoeker. Volgens hem is het essentieel dat bedrijven die mobiel willen gaan werken eerst een heldere en nauwkeurige mobiliteitsstrategie op papier zetten.

Geen mobiliteitsstrategie

Uit het onderzoek door CompTIA blijkt dat nog maar 28 procent van alle ondervraagde bedrijven aan die belangrijke voorwaarde voldoen. Nog eens 31 procent werkt momenteel aan het opstellen daarvan.

‘Door het opstellen van een mobiliteitsstrategie kun je de te nemen stappen toetsen aan de overall bedrijfsstrategie. Dragen investeringen daar voldoende aan bij, of is het de moeite niet waard? Door dat helder op het vizier te hebben wordt het veel makkelijker om stap voor stap naar een efficiënte mobiele werkplek toe te werken.’

Lees ook:

Beeld via Flickr