De hele ict-infrastructuur monitoren: zo doe je dat

Mobiel werken heeft de ict-infrastructuur van bedrijven nog complexer gemaakt. Ruim 80 procent van de koppelingen, databases, en software speelt zich buiten het zicht af van de eindgebruiker.’ Hoe manage je deze complexe ict-infrastructuur? Ontdek wat ketenmonitoring is en wat het oplevert.

De opkomst van mobiel werken, computing everywhere en cloud computing vraagt om een nieuwe manier van monitoring. Naast het monitoren van verschillende ict-onderdelen, wordt het steeds belangrijker om de hele keten door te lichten. Oftewel, de hele ict-infrastructuur monitoren.

Hoe deden we dat voorheen? En welke 3 scenario’s spelen een belangrijke rol binnen ketenmonitoring? Het antwoord komt van Gert Kiewiet, cto van The Backbone en expert op het gebied van apps en ict-infrastructuren monitoren.

Slechts 20% ict-voorzieningen zichtbaar

‘De ict-infrastructuur van bedrijven is een complex geheel geworden van systemen, koppelingen en databronnen. Werknemers zijn constant verbonden aan internet en wisselen via hun apparatuur allerlei data uit.’

‘Voor eindgebruikers is slechts ongeveer 20 procent van de ict-voorzieningen zichtbaar. De overige 80 procent van de koppelingen, databases, servers, en software speelt zich buiten het zicht af van die eindgebruiker, maar draagt wel bij aan de tools die hij tot zijn beschikking heeft.’

Hele ict-infrastructuur monitoren

Bij ict-infrastructuur monitoren is de focus van oudsher gericht op technische componenten, stelt Kiewiet. ‘Die aanpak is in de huidige ict-omgevingen niet houdbaar. Naast de technische componenten draait het ook om de functionele eigenschappen. Het draait om inzicht in de hele keten.’

‘We lopen bijvoorbeeld vanuit het perspectief van een eindgebruiker door een applicatie om te kijken of hij wel toegang heeft tot de juiste gegevens en ict-middelen.’

Paraplumodel nodig

In de klassieke aanpak werden de volledige hardware- en softwarestack gemonitord. ‘Vaak zijn er naast de interne hardware en software veel services die uit de cloud worden afgenomen zoals SaaS/PaaS/IaaS. Die webdiensten moeten wel op de één of andere manier worden gemonitord en veelal meer vanuit het functionele perspectief worden benaderd.’

Volgens Kiewiet is er duidelijk behoefte aan een paraplumodel waarbij één overkoepelend systeem de keten als geheel in beeld brengt. ‘Zo’n suite verzamelt, aggregeert, analyseert en presenteert informatie in dashboards. Bovendien biedt het notificaties en rapportages.’

Big data combineren en analyseren

‘Als je kijkt naar de analyse van data, dan verschuift de behoefte naar voorspellend willen zijn op basis van gedrag van mensen of systemen’, zegt Kiewiet.

‘Daarvoor moet je big data uit diverse bronnen kunnen combineren en analyseren. Door de toepassing van machine learning kun je patronen herkennen en kun je een scoremodel maken. Door nieuwe input tegen een scoremodel aan te houden kun je op basis van verwachtingen een classificatie geven.’

Ict-incidenten voorkomen

Als voorbeeld noemt hij het verzamelen van de data van koelsystemen en de omgeving, met onder meer temperatuur (in/out), stroomverbruik en storingsmeldingen. ‘Na enige tijd en veel data ontstaat een model met predictive analytics-mogelijkheden. Dit soort systemen worden ook ingezet bij de bestrijding van creditcardfraude, DNA-onderzoek en logistieke processen.’

‘We zien IT-operationele analytics ontstaan die niet enkel aangeven wat er aan de hand is, maar ook reactief werken. De echte proactiviteit zit in het kunnen voorspellen en voorkomen van ict-incidenten.’

Proactieve rol voor monitoring

Kiewiet: ‘Algemeen gesteld, heeft monitoring vooral de rol om proactief te zijn of in ieder geval sneller te weten wat er aan de hand is. Door ketenmonitoring toe te passen wordt sneller duidelijk welke schakel zorgt voor de verstoring of afwijkend gedrag.’

Hij wijst erop dat door ketenmonitoring ook de zogenoemde ‘Mean Time To Repair‘ (MTTR) drastisch kan worden beperkt en er dus meer uptime van systemen is. ‘Dit past bij het paradigma van always on, any place, any device (oftewel het credo van mobiel werken). De gebruiker verwacht namelijk dat de gewenste ict-voorzieningen altijd beschikbaar zijn.’

3 scenario’s monitoren ict-infrastructuur

Het hoofddoel van het monitoren van de ict-infrastructuur is om de businesscontinuïteit, compliance, capaciteit en dergelijke te kunnen managen. Voorbeelden van scenario’s waarbij ketenmonitoring belangrijk is:

1. Monitoren om medewerkers te ondersteunen

Wanneer een medewerker hybride cloudservices gebruikt, zoals bijvoorbeeld Office 365, is ketenmonitoring belangrijk. Want wanneer een medewerker zich meldt bij de servicedesk van je bedrijf, is inzicht in de hele keten nodig om deze medewerker te kunnen ondersteunen. Alleen dan kun je direct en snel bepalen waar het mis gaat in de keten.

2. Monitoren om werkplek te beheren en beveiligen

Een mobiele werkplek vraagt een andere manier van beheer en beveiliging dan een vaste werkplek. Zaken die bij deze ketenmonitoring aan het licht komen zijn:

 • Compliance en security
 • Voldoet device/os aan antivirusdefinities
 • Voldoet device/os aan Windowsupdates
 • Voldoet device/os aan software
 • Voldoet device/os aan overige beleidsinstellingen

Let daarbij op dat er een verschil zitten tussen BYOD en bedrijfsapparatuur. Een eigen device voldoet mogelijk niet aan de bedrijfsstandaarden voor compliance en security. Dat wordt door de ketenmonitoring opgepikt en het privé device wordt dan niet toegelaten tot de interne IT-middelen.

3. Monitoren om cloud en interne bronnen te gebruiken

Een derde voorbeeld waarbij ketenmonitoring belangrijk is, is wanneer cloud en interne bronnen worden gebruikt (capacity management). Zaken die dankzij deze ketenmonitoring beter geregeld kunnen worden, zijn:

 • Meten van gebruik
 • Meten van performance
 • Slim omgaan met toekennen en reserveren van bronnen, bijvoorbeeld bij meer remote werken verschuift het patroon
 • Meer intern of extern beleggen kan schelen in kosten en kan ook groener werken
 • SLA met cloudleverancier afspreken
 • Bonus/malusregeling onderhandelen

Lees ook