Mobiel werken in het nieuwe HP-kantoor in Nederland

Het nieuwe HP-kantoor in Nederland is geen standaard kantoortuin. Het bedrijf heeft er alles aan gedaan om het gebouw en de inrichting zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van nu. Wat kunnen we daarvan leren?

Een nieuw kantoor kiezen

Pieter Schouten is IT Workplace Consultant bij HP, hij vertelt: ‘Voor ons nieuwe kantoor hebben we gekeken naar trends op macro- en microniveau.’ HP heeft een aantal wereldwijde trends geïdentificeerd, de zogenoemde HP Megatrends:

 • Urbanisatie, verstedelijking
 • Een veranderend medewerkersbestand
 • Globalisatie
 • Versnellende innovatie

Tegelijkertijd ziet het bedrijf op microniveau dat:

 • De filedruk in Nederland toeneemt
 • Veel mensen richting de randstad trekken
 • De stikstofuitstoot in ons land enorm is
 • Het werkloosheidscijfer het laagste ooit gemeten is: 3,3%. ‘We moeten ons dus bezig houden met het binnenhalen en houden van jong talent.’

Productiviteit, aantrekkingskracht en duurzaamheid staan dus centraal, vertelt Schouten. ‘Op basis van deze thematieken hebben we een nieuw kantoor gekozen.’

Een duurzaam kantoor

Het nieuwe HP-kantoor is niet speciaal voor HP gebouwd, het pand werd in 2010 neergezet voor Esprit. ‘Zij hebben het toen al erg energie-zuinig gemaakt’, vertelt Pieter. ‘Wij willen het graag nog verder verduurzamen. Bijvoorbeeld door het filteren van de lucht en het verwarmen en koelen door middel van een Aquifer thermal energy storage system met het water van een meertje uit de buurt.’

‘Daarnaast scheiden we afval en besparen we energie en water. Zelfs het geluid van buiten én binnen wordt gedempt. We willen graag de BREEAM excellent award behalen, dit is een certificaat voor duurzame kantoren die aan specifieke voorwaarden voldoen.’

Het nieuwe duurzame HP-kantoor draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen die HP zichzelf oplegt. Bijvoorbeeld:

 • 100% vernieuwbare energie in 2035 (Global goal)
 • 60% minder uitstoot van broeikasgassen in 2025
 • Wereldwijd 15% minder verbruik van zoet water in 2025

Productiever werken in het nieuwe HP-kantoor

Bij de inrichting van het nieuwe kantoor is rekening gehouden met de verschillende persona’s die werkzaam zijn bij HP. Zo wordt in behoefte van verschillende typen medewerkers voorzien: de Mobile Trailblazer, Office Navigator, Creative Pro, Power User en Frontline Hero.

‘We hanteerden al een flexibel werken-strategie, maar op ons nieuwe kantoor kunnen we dit nog beter faciliteren’, zegt Schouten. ‘Op het nieuwe HP-kantoor wordt gewerkt met docking displays, waardoor medewerkers overal kunnen zitten waar ze willen. Door hun laptop aan te sluiten op de display, hebben ze direct een volledige werkplek.’

Hogere productiviteit

‘Daarnaast werken we met slimme zit-sta-bureau’s die je met een app kunt instellen. Iedere medewerker heeft nu ook standaard twee schermen. Hierdoor hebben we 35% meer productiviteit bereikt.’

Het nieuwe vergaderen bij HP

Veel mensen zien vergaderen als een noodzakelijk kwaad, maar wat als het allemaal veel gestroomlijnder kan? Bij HP maken ze vergaderen zo makkelijk mogelijk.

‘We hebben veel verschillende meeting ruimtes: klein, medium, groot en mega. Hier hebben we ook weer eigen persona’s voor gecreëerd, van kleine naar grote meeting ruimtes. Via handige schermpjes kun je meteen de beschikbaarheid checken en een ruimte boeken. Dit werkt overal in het pand hetzelfde.’

Videoconference in het nieuwe HP-kantoor

Bij HP werken veel mensen flexibel, hierdoor zijn bij vergaderingen vaak niet alle deelnemers in de fysieke ruimte. ‘Alle meeting ruimtes werken met draadloze technologie. Als je binnenkomt, kun je meteen starten met je vergadering. We werken veel met Zoom Rooms, een oplossing waarmee je eenvoudig een videoconference opzet.’

Futureproof kantoor

Het nieuwe HP-kantoor in Amstelveen is dankzij bovenstaande oplossingen futureproof en geschikt voor alle persona’s die in dit bedrijf werken. Dat komt de productiviteit ten goede.

Lees ook