‘Over 10 jaar gebruiken we nog maar één device’

Waarom zou ieder bedrijf moeten overstappen op mobiel werken? HP-partner ARP legt uit waarom zij dit concept omarmen en geeft de ultieme tip: ‘Om mobiel werken echt te laten slagen, moet je de strategie vooraf goed uitwerken.’

‘Het nieuwe werken is een stuk van de markt dat je niet wilt missen’, vertelt Ton Nijssen, Solution Specialist bij ARP. Volgens hem begon dat met de komst van de tablet. Dat leidde tot consumerization, daarna ging het snel.

Wat is volgens u het grootste voordeel van mobiel werken voor het bedrijfsleven?

Ton Nijssen ARP‘Het grootste voordeel is de verhoogde productiviteit. Doordat je geen vaste uren en vaste werkplek meer hebt, ben je flexibeler inzetbaar. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld om 4 uur de kinderen van school halen en ’s avonds nog even de mail wegwerken. Het werkt dus efficiënter doordat de benodigde data altijd en overal beschikbaar is. Bovendien, de nieuwe generatie die eraan komt, weet niet beter dan dat ze kunnen werken waar en wanneer ze dat willen.’

‘De aankomende generatie weet niet beter dan dat ze kunnen werken waar en wanneer ze willen’

Hoe ziet de toekomst voor wat betreft mobiel werken er volgens u uit?

‘Ik heb nu 2 smartphones, een tablet, notebook en een vaste werkplek. Al die devices moeten beveiligd en beheerd worden en ik moet vanaf al die devices alle data kunnen benaderen die ik nodig heb. Over 5 tot 10 jaar werken we nog maar met één device, aangevuld met enkele accessoires, waarmee we alle zakelijke applicaties op een veilige en beheerde manier kunnen benaderen. Ik hoor van klanten en partners dat er meerdere partijen aan een dergelijke smartphone werken, maar HP is de enige die dit nu al echt kan leveren.’

‘Het voordeel van één device is dat het een hoop geld scheelt in de aanschaf van andere devices en licenties en het beheer ervan. Bovendien werkt de werknemer daardoor nog productiever, omdat alles op 1 device staat en hij alleen hoeft te connecten met de beschikbare accessoires om het op de juiste manier getoond te krijgen.’

Welke vraag rondom mobiliteit wordt het vaakst gesteld?

‘Die draai ik graag om. Veel bedrijven zijn zich niet of onvoldoende bewust van de security-risico’s. Ze zijn bijvoorbeeld niet op de hoogte van de nieuwe Wet Datalekken. Daarnaast is shadow-IT een steeds groter wordend gevaar. Zo bepaalt IT bijvoorbeeld dat werknemers mail niet op hun iPad mogen openen. Gevolg? Werknemers verzinnen omwegen zoals het doorsturen van hun mail zodat ze het alsnog op de iPad kunnen openen. Dat verhoogt de security-risico’s. Daarom stellen wij bewust altijd de vraag aan onze klant: “Hebben jullie nagedacht hoe het IT-beheer ingericht moet worden zodat het flexibel en toch veilig blijft?” Zeker als er met meerdere besturingssystemen gewerkt wordt.’

‘Bij COPE komen de wensen van gebruikers en IT het best bij elkaar’

Hoe helpt u bij het zoeken naar de oplossing hiervoor?

‘Wij adviseren om naar de totaaloplossing te kijken. Allereerst bepaal je je strategische doelen, denk hierbij ook aan ARBO-wetgeving, kostenbesparingen, etc. Vervolgens kijk je welke persona’s er binnen je werkomgeving zijn. Vaak zijn dat er 3 à 4: van werknemers die taakgebonden op een vaste werkplek werken, tot de buitendienst. Aan de hand van die strategie en de persona’s bepaal je het securitybeleid en hoe je omgaat met beheer. Vervolgens ga je pas kijken welke devices je beschikbaar stelt. Daarin heb je een aantal opties.’

‘Allereerst is er BYOD, Bring Your Own Device, of zoals wij het noemen Bring Your Own Disaster. De mogelijkheden om privé-devices zakelijk in te zetten zijn er, echter vanuit security- en beheeroogpunt brengt dit niets dan risico’s en problemen met zich mee.’

‘Een stap verder is CYOD, Choose Your Own Device. In dat geval kunnen gebruikers zelf een device kiezen, binnen de voorwaarden die IT stelt. Wij hebben er zelfs een aparte portal voor ontwikkeld waarin werknemers een mobiel apparaat kunnen uitzoeken uit het aanbod dat de werkgever heeft samengesteld. ARP verzorgt het gehele traject, van bestelling tot uitlevering. Indien gewenst kunnen zelfs apparaten boven budget worden besteld waarvoor de werknemer via iDeal het verschil zelf betaalt.’

‘En dan is er nog COPE, Corporate-owned Personally-enabled, waarbij de wensen van gebruikers en IT het best bij elkaar komen. Werknemers kunnen elk gewenst apparaat kiezen binnen de kaders van de IT-afdeling, de IT-afdeling maakt vervolgens een scheiding tussen zakelijk en privégebruik middels devicemanagementtooling. Aan de voorkant verandert er voor de gebruiker niets, maar aan de achterkant heeft IT een aparte container gecreëerd zodat alle zakelijke software en documenten in een veilige omgeving geopend kunnen worden.’

Welke oplossingen biedt u verder voor mobiel werken?

‘Mobiel werken is maatwerk. De meest geschikte oplossing is voor ieder bedrijf weer anders. Daarnaast stopt onze service niet bij het leveren van de juiste devices. Zo geven we ook trainingen voor verschillende gebruikers om echt effectiever te werken met de nieuwe devices. Want mobiel werken vraagt ook een commitment van gebruikers. Zo geven we trainingen waarin we aan IT uitleggen hoe ze met een bepaalde tool kunnen werken en gebruikers leggen we uit hoe ze hun device efficiënter kunnen werken.’

‘Het uitleveren van de juiste hardware is nog steeds belangrijk. Echter waar voorheen een device gekocht werd en vervolgens gekeken werd naar de mogelijkheden, is de keuze van de juiste hardware nu vaak pas de laatste stap in het proces. Wanneer die keuze gemaakt is zorgen wij, middels de ARP Asset Services, dat ieder nieuw device direct in gebruik kan worden genomen door de eindgebruiker.’

‘Mobiel werken vraagt ook een commitment van gebruikers’

Tot slot: wat is uw ultieme tip voor ondernemers en bedrijven die overwegen over te stappen op mobiel werken?

‘Bel mij’, zegt Nijssen lachend. ‘Maar serieus; let op de strategie. Als iemand van hogerhand roept: “we moeten iets met een tablet”, dan komen er tablets die vervolgens ergens ongebruikt in het pand blijven liggen. Om mobiel werken echt te laten slagen, moet je de strategie vooraf goed uitwerken. Denk na over hoe je die gaat implementeren en welke doelen je wilt bereiken. Kortom, doe je huiswerk voordat je met mobiel werken aan de slag gaat.’

Meer weten over deze HP-partner? Bezoek de site van ARP.

Bewaren