Personeel mist support eigen device door werkgever

Werknemers vinden dat hun persoonlijke devices onvoldoende worden ondersteund door hun werkgever. Bij problemen met een eigen laptop, tablet of smartphone kan ruim een kwart niet terecht bij de supportafdeling van zijn werkgever.

Dat is opvallend, zeker omdat 70 procent van de medewerkers zegt zijn privé-device ook zakelijk in te zetten. De cijfers komen uit het IT tevredenheidsonderzoek over beleid en tevredenheid van Fujitsu uit 2015.

Meer dan een kwart van de ondervraagde werknemers geeft aan dat alleen devices van de zaak ondersteund worden, terwijl ze steeds vaker zakelijk gebruik maken van privé-apparatuur.

Werk niet uitvoeren

Voor het onderzoek ondervroeg de ict-dienstverlener 1.172 medewerkers van Nederlandse bedrijven in verschillende sectoren naar hun mening over het ict-beleid van hun werkgever.

Eén van de opvallende uitkomsten is dat 28 procent van de ondervraagden geen steun van hun werkgever hoeft te verwachten als functionaliteiten op hun privé-device niet werken waardoor zij hun werk niet kunnen uitvoeren.

Control tower

Mark Schippers, manager service desk & technical support van Fujitsu: ‘Het is zonde dat werknemers op zichzelf zijn aangewezen als zij problemen ondervinden met bepaalde functionaliteiten. Zij zouden een stuk effectiever kunnen werken als ze hiervoor de interne servicedesk kunnen benaderen. Bij Fujitsu onderkennen we dit probleem en zien we een servicedesk meer als control tower die ook het probleem van support op privé-devices op kan lossen.’

Nieuwe apparatuur

Uit het onderzoek blijkt verder dat nieuwe apparatuur hoog op het verlanglijstje van de Nederlandse medewerker staat. Nieuwe apparaten zouden de tevredenheid in het werk het meest vergroten. Bijna een kwart van de respondenten geeft dit aan.

Met name mannen en jongeren zeggen gelukkiger te zijn op de werkvloer als zij met meer nieuwe apparatuur mogen werken. ‘Privé zie je ook dat jongeren de nieuwste gadgets als één van de eerste omarmen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze de beste en nieuwste devices willen hebben op hun werk’, zegt Schippers.

Bedrijfs-apps vaak onbekend

Ondanks het gebrek aan nieuwe apparatuur investeren veel Nederlandse organisaties wel in technieken die het werk makkelijker moeten maken, zoals apps voor intern gebruik. Medewerkers zijn hier slechts in de helft van de gevallen van op de hoogte.

De dienstverlener: ‘Opvallend hierbij is dat mannen twee keer zo vaak denken dat hun bedrijf investeert in nieuwe technieken dan vrouwen. Dat kan met een gebrekkige interne communicatie te maken hebben, maar ook met een gebrek aan interesse in ict van medewerkers zelf.’

Ergernissen

De grootste ergernissen op ict-gebied van werkende Nederlanders zijn langzame applicaties (25%), langzame devices (15%) en internet dat het vaak niet doet (11%). Computercrashes komen zelden voor (3%).

Met name jongeren storen zich aan de snelheid van hun devices (millennials klagen hier verhoudingsgewijs het meest over), terwijl langzame applicaties meer een bron van ergernis zijn voor hun oudere collega’s. Tussen mannen en vrouwen zijn er geen grote verschillen.

Helpdesk

Gevraagd naar IT-zaken op kantoor die een bron van ontevredenheid zijn, valt op dat deze veel minder vaak een ergernis vormen dan facilitaire zaken. Van de medewerkers stoort 9 procent zich aan de apparatuur en een zelfde percentage zou het liefst af en toe de printer een ongelooflijke rotschop willen geven. De servicedesk is een bron van ergernis voor 7 procent van de werkende Nederlanders.

Het valt de onderzoekers op dat de leeftijdsgroep 25-34 veel vaker ontevreden is over de servicedesk (18 procent). ‘Dit is echt een uitschieter. Het kan een teken zijn dat de nieuwste generatie op de werkvloer op een andere manier geholpen wil worden dan nu gebeurt.’

Lees ook:

 

Foto: Remy Sharp via Flickr